صفحه پیگیری سفارشات

1- سفارشات ثبت شده در سایت بین بازه زمانی 24 الی 72 ساعت پس از دریافت SMS ارسال خواهد شد.

2- برای پیگیری سفارشات می بایست از کد سفارش (به عنوان مثال: 38080 ) در کادر پایین استفاده کنید.

3- درصورتی که شماره سفارش خودرا ثبت کردین و هیچ وضعیتی نمایش داده نشد هنوز مرحله ارسال به پیشتاز، تیپاکس، پیک و باربری انجام نشده است.