قابل توجه مشتریان عزیز

چنانچه هارد ارسالی به دست واحد گارانتی برسد و در بازه زمانی 48 ساعته هیچگونه تماسی با شما گرفته نشد. میتوانید از طریق تماس با شماره: 02188898929 داخلی 102 و 207 گارانتی خودرا پیگیری کنید.